CS

Veletrh vzdělávání v Německé škole v Praze

 V pondělí 9. listopadu 2015 se v Německé škole v Praze uskutečnil již třetí ročník Veletrhu vzdělávání NŠP. Žákům vyššího stupně a jejich rodičům se zde představilo více než 20 německých a českých univerzit a dalších vzdělávacích zařízení. Veletrh zahájili německý velvyslanec pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven a ředitelka NŠP paní Monika Beuerle. V aule školy byly po celý den rozestavěny stánky, u nichž zástupci univerzit poskytovali zájemcům informace a rady. Kromě toho si vystavovatelé připravili prezentace svých univerzit. Na veletrhu jsme měli možnost přivítat následující partnery: Baybids (program určený pro bavorské univerzity), Siemens, Vysokou školu aplikovaných věd Würzburg-Schweinfurt, Braniborskou technickou univerzitu Cottbus-Senftenberg, Spolkovou agenturu práce z Drážďan, Technickou univerzitu Drážďany, Vyšší odbornou školu Wiener Neustadt, Univerzitu Pasov, WHU – Otto Beisheim School of Management, Vysokou školu Hof, OTH Regensburg, univerzitu Otto-von-Guericke v Magdeburku, Leibnizovu univerzitu v Hannoveru, Metropolitní univerzitu Praha, ČVUT, Prague College, ŠKODA AUTO University, Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SCIO, DAAD, Heinrich-Böll-Stiftung, SAP. Navštívily nás také skupiny žáků z partnerských škol, např. z Německé školy v Bratislavě a z Rakouského gymnázia v Praze, kteří si z veletrhu odnesli cenné informace. Důležitým tématem tohoto veletrhu bylo duální studium. Toto propojení praktické a teoretické části studia nabízejí především bavorské univerzity. Svůj program duálního studia představila na veletrhu firma Siemens. Díky Veletrhu vzdělávání NŠP získali naši žáci povědomí o vzdělávání v České republice a v Německu. Sebastian Uffmann
Studijní a profesní poradenství Německé školy v Praze

Ke stažení