CS

Exkurze do budoucnosti

Na druhou exkurzi za multitalentem v oblastech vzdělávání, studia, výroby a inovace, za firmou Siemens, se vyráželo zase jednou za tmy. Tentokrát jsme se vydali do podniku v Saské Kamenici.  Firma Siemens je multitalentem, neboť se angažuje nejrůznějšími způsoby v oblastech zdraví, kvality života, digitalizace a ekonomického růstu. Dne 10. 02. 2015 se o tom chtělo přesvědčit na vlastní oči 17 chlapců a jedna dívka Německé školy v Praze a ověřit si, jaké možnosti se opravdu nabízejí.    Cesta z Prahy do středního Německa trvala skutečně dlouho. Siemens je zastoupen po celém Německu, takže v případě zájmu o duální studium ho člověk nalezne s velkou pravděpodobností ve svém oblíbeném městě či regionu. Cesta z Prahy bude ovšem delší. Duální studium znamená, že paralelně s teoretickým vzděláním získají žáci také výuční list. Teorie a praxe se během studia pravidelně střídají.  Siemens nabízí od odborného vyučení až po promoci četné možnosti profesního rozvoje a samozřejmě také pracovní příležitosti v samotném koncernu.     Za zmínku stojí rozsáhlé možnosti, které se otevírají dívkám, jež se rozhodnou pro technickou profesi. Dívky většinou zvládají učení či studium bez problémů. Kolektiv dokážou obohatit mnoha kvalitními kompetencemi, přičemž zvláště jejich kreativita je velmi ceněnou
a užitečnou schopností. Aby se mohli mladí lidé plně soustředit na své učení či studium, získávají stipendium, které roste
a umožňuje život bez nutnosti přivýdělku. Toto stipendium pak nemusejí splácet. Siemens spolupracuje se známými společnostmi, jako jsou například Continental, Miele, Hochtief, Bayer a mnoho dalších.   Z 1863 absolventů v roce 2012 jich Siemens zaměstnal 1430. Za povšimnutí stojí, že koncern vydá za studenta zhruba 120 000 eur. Na běžných vysokých školách neukončí studium až 40 % lidí. U Siemensu je jich prokazatelně méně než 5 % s tendencí k nule. V rámci naší exkurze roku 2015 jsme dorazili kolem 9.30 hodin do Saské Kamenice. Pan Möbius, vedoucí podniku v Saské Kamenici, nás ve své prezentaci seznámil s postupy a cíli firmy Siemens. Také pan Wolf, který má na starost zahraniční školy, přispěl svými podněty a doplňujícími informacemi. Při následující obchůzce po vzdělávacím centru nám učeň třetího třetího ročníku názorně vysvětlil své úkoly a dosavadní výsledky. Tato prohlídka nás zaujala tím, že jsme si mohli prohlédnout moderní stroje, nástroje a počítače, s jejichž pomocí se mladí lidé vzdělávají.    
Po přestávce na oběd nás pan Möbius zasvětil do systému online přihlášek firmy Siemens. Speciální tipy pro návštěvníky z NŠP poukázaly na to, že existují skvělé možnosti, které by měly být brány vážně a člověk by si je neměl nechat ujít. A pak už jsme se nemohli dočkat cesty na Vysokou školu Mittweida, která trvala bohužel déle, než bylo v plánu. Děkan strojní fakulty, pan prof. Dr. Mahn, osobně přivítal všechny žáky a doprovod. Ve velké posluchárně nám poskytl zábavný a kompetentní přehled o Vysoké škole Mittweida, přičemž jsme se názornou formou seznámili s možnostmi studia a požadavky školy. Poté jsme navštívili čtyři konkrétní oblasti vzdělávání Vysoké školy Mittweida. Byla nám představena práce s řádkovacím elektronovým mikroskopem, robotické systémy, práce na CNC obráběcím stroji a CAD konstrukce. To vše na úrovni vysoké školy, a přesto srozumitelným způsobem! Po rozloučení s děkanem strojní fakulty jsme odjeli zpět do Prahy. Mimochodem, po cestě jsme potkali i zimu. Je to až k nevíře, ale před a za „hranicí“ leželo asi 30 cm sněhu. Kolem 19. hodiny jsme dorazili k NŠP. Výkon. Za tmy. A přesto v dobrém rozmaru. Co k tomu dodat? Naděje správných rozhodnutí. Volba povolání. Rozvoj mladého člověka. Uchopení příležitostí. Celosvětově. Následují názory žáků, kteří se exkurze zúčastnili. „Mně osobně se návštěva Vysoké školy Mittweida moc líbila. Obzvláště předvedení rastrovacího elektronového mikroskopu. Celkově výlet hodnotím velmi pozitivně.“ „Výlet do Saské Kamenice byl velice zajímavý. Vyslechli jsme si prezentace, pozorovali žáky v praxi a domů jsme přijeli obohaceni mnoha novými poznatky.“ „… Nejprve nás čekalo seznámení se studijními plány Siemensu a poté následovala prohlídka učňovských dílen. Po další prezentaci o duálním vzdělávání jsme odjeli na Vysokou školu Mittweida. Tam jsme nejprve obdrželi všeobecné informace o škole, dozvěděli jsme se například, že zde studoval pan Opel… Mluvčí mě coby jedinou dívku ze skupiny často oslovovali a určitá témata, o kterých mluvili, směřovali na mě a vysvětlovali, jaké výhody bych měla. Zde jsem pochopila, jak tato oblast techniky touží po větším zastoupení žen a jak naše hostitele těšil zájem dívky. Také proto jsem se v podniku Siemens i ve škole cítila tak dobře. Ve škole jsme byli rozděleni do menších skupinek a poté jsme navštívili čtyři různé oblasti výzkumu. Mnozí z nás přitom spatřili některé stroje poprvé v životě, jako například rastrovací elektronový mikroskop. Tento výlet bych podnikla znovu. Obě instituce byly velmi pohostinné, podaly nám mnoho informací a já je ráda doporučím jako možnost, kam se hlásit.“ Koordinátor exkurze
Alf Zeisner

Ke stažení