CS

Přijímací zkoušky nanečisto

Informace pro rodiče žáků přípravných kurzů

Vážení rodiče žáků přípravných kurzů, dovolte mi prosím, abychom Vás informovali o organizaci přijímacích zkoušek nanečisto. Ve dnech 16. a 18. března 2015 budeme realizovat se všemi žáky přípravných kurzů PZ nanečisto a to v rámci přípravných kurzů. V balíčku PZ nanečisto jsou obsaženy tři předměty (český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady) a diktát z českého jazyka. Protože má naše škola dlouhodobý zájem o kvalitní uchazeče, může být v rámci PZ nanečisto přijato šest až osm žáků s nejlepšími výsledky bez přijímacího řízení. Podrobnější informace o PZ nanečisto obdržíte od realizačního týmu na začátku března 2015. Náklady na realizace PZ nanečisto Vám škola účtovat nebude, náklady jsou součástí našich služeb. V neposlední řadě bychom rádi upozornili rodiče, jejichž děti v současné době nenavštěvují 5. třídu ZŠ, že účast jejich dětí na PZ nanečisto nemůže mít vliv na jejich přijetí na Německou školu v Praze. S přátelským pozdravem Pavel Doležal Zástupce ředitelky české sekce

Ke stažení