CS

Bývalí absolventi přispívají do sbírky pro seniory a Český červený kříž

Vážení rodiče a přátelé školy.

Náš Abiball v roce 2019 byl velkým úspěchem. Díky spolupráci celého ročníku a vřelé podpory našich rodičů, jsme byli schopni získat dostatek peněz na financování svého plesu.

zivot90
Následně jsme dlouho váhali nad tím, kam přebytek peněz darovat. S aktuálním celosvětově rozšiřujícím se koronavirem, jsme se rozhodli darovat 10 000,- Kč organizaci Život90. Tato organizace se stará o nejohroženější skupinu obyvatelstva, seniory. Dennodenně poskytují seniorům služby jako například zajištění nákupu léků, potravin a drogerie, linka důvěry a tísňová linka pro seniory. Zbytek peněz ve výši 27 580,- Kč jsme darovali Českému červenému kříži oddělení zaměřenému na boj s COVID19. ČČK úzce spolupracuje se samosprávou, mnohé z jejich oblastních spolků mají zástupce přímo v krizových štábech. Dále spolupracují aktivně se složkami IZS. Doufáme, že se necháte našim dobrým činem inspirovat, a také podpoříte vaše místní organizace, ať už finančně nebo jakýmkoli jiným způsobem. Budeme Vám za to velice vděční.

Zůstaňte zdrávi!
Maturitní ročník 2018/2019

Zde můžete výše zmíněné organizace také finančně podpořit:

ŽIVOT90: https://bit.ly/3dGCjbd
Český červený kříž: https://bit.ly/2UsATJL