CS

Informace pro studenty

Milé žákyně a žáci Německé školy v Praze,

Německá škola bude bohužel až do odvolání, ale nejméně 2 týdny, uzavřena. Přesto musíme a chceme pokračovat ve výuce. Veškerá výuka se uskuteční digitálně. Pan Bayer pro Vás zřídil v DESTU novou záložku „Aufgaben“ (úlohy). Pro digitální výuku platí následující:

  • Informujte se denně na DESTU na své nové úlohy a úkoly ke zpracování. V současné době možnosti digitální výuky testujeme, takže ještě nejsou k dispozici úkoly ze všech předmětů. To se ale v příštích dnech změní.
  • Protože vás musíme klasifikovat, započítají se vaše výsledky příštích týdnů do vaší známky na vysvědčení na konci školního roku.
  • V případě, že byste v příštích dnech onemocněli (jakoukoli nemocí), zaneste nemoc vy nebo vaši rodiče do systému DESTO. Totéž platí pro žádosti o uvolnění.
  • Písemné práce a klauzury mohou být nahrazeny jinými studijními výsledky. Učitelé vás budou informovat.
  • Ve vyšších ročnících bude přepracován plán klauzur. Klauzury budou nahrazeny jinými studijními  výsledky. Ve výjimečných případech mohou být klauzury bez náhrady zrušeny.
  • Náhradní termín pro DSD I je 26. května 2020. Centrální písemná práce z matematiky 10. tříd proběhne 15. května 2020. Ústní maturitní zkoušky se uskuteční dle plánu (25. 05. - 29. 05.).
  • Nové informace vám budou k dispozici ve školním systému DESTO.

Digitální výuka je pro nás velkou výzvou, která se může zdát být náročná. Žádáme vás o pochopení, ale také odpovědné zacházení s aktuální situací.

 

Vaše vedení školy