CS

"MYSLÍM, ŽE PO OPĚTOVNÉM OTEVŘENÍ BUDE ŠKOLA JINÁ."

Mluvili jsme s panem Helge-Falk Chladkem a panem Richardem Bodym, čestnými členy představenstva a Nadace Německé školy v Praze o současné situaci školy v době korona krize.

Odložení maturitních zkoušek 2020 (P4/P5)

Milé žákyně a žáci, milí rodiče,

jelikož v současné době nelze odhadnout, kdy bude možné ve škole pokračovat v řádné výuce, rozhodli jsme se se souhlasem naší předsedkyně maturitní komise KMK (Stálá konference ministrů kultury a školství) posunout maturitní zkoušky o 14 dnů na červen 2020.

Bývalí absolventi přispívají do sbírky pro seniory a Český červený kříž

Vážení rodiče a přátelé školy.

Náš Abiball v roce 2019 byl velkým úspěchem. Díky spolupráci celého ročníku a vřelé podpory našich rodičů, jsme byli schopni získat dostatek peněz na financování svého plesu.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Na svém webu ministerstvo přináší odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy prý budou průběžně aktualizovány.

FAQ ze sdělení MŠMT zveřejněného dne 24.03.2020 (2)

Jednotné přijímací zkoušky
  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

TK MŠMT k termínům maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020

Ministerstvo školství chce, aby jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhly nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol. V případě státních maturit to mají být tři týdny. Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také. Podobná pravidla mají platit i pro závěrečné zkoušky u učebních oborů. Ministr školství Robert Plaga dnes tento návrh přednese na vládě, poslanci by se jím mohli zabývat už zítra.

zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/

Koronavirus: televizní projev Angely Merkel (české titulky)

„Toto je historický úkol – a zvládnout se dá jedině společně.“

Fresh and tasty home delivery

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

jsme tady stále pro Vás.

Jste doma, potřebujete hotové teplé jídlo anebo zásobu na týden? 

Vyberte si chutné a čerstvě vařené pokrmy z naší nabídky k OBJEDNÁNÍ DOMŮ ONLINE

Mateřská škola od 16. března uzavřeno

Vážení rodiče,

vzhledem k doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a kvůli vyhlášení nouzového stavu v České republice bude od pondělí 16. března až do odvolání uzavřena také mateřská škola Německé školy v Praze.

Informace pro studenty

Milé žákyně a žáci Německé školy v Praze,

Německá škola bude bohužel až do odvolání, ale nejméně 2 týdny, uzavřena. Přesto musíme a chceme pokračovat ve výuce. Veškerá výuka se uskuteční digitálně. Pan Bayer pro Vás zřídil v DESTU novou záložku „Aufgaben“ (úlohy). Pro digitální výuku platí následující: