CS

Koncept distanční výuky pro 6. - 12. třídy:
Blended Learning


V zásadě se řídí naše distanční výuka těmito čtyřmi hlavními zásadami:

 • Tolik empatie a osobní spolupráce, kolik je možné, tolik technických nástrojů a aplikací, kolik je nutné.
 • Tolik individualizovaného učení, kolik je možné, tolik videokonferencí, kolik je nutné.
 • Tolik důvěry a svobody, kolik je možné, tolik kontroly a struktury, kolik je nutné.
 • Tolik vzájemné zpětné vazby mezi žáky, kolik je možné, tolik zpětné vazby od vyučujících, kolik je nutné.

(zdroj: Impulse für das Lernen auf Distanz, Bildungsportal - Land Nordrhein-Westfalen)

 


Klíčová slova naší online výuky

DESTO Zpětná vazba
Videokonference Hodnocení
Časová struktura Konzultace
Výukové platformy / aplikace Výběr obsahů výuky

 


Interaktivní přehled povinností pedagogů v Blended Learning

 image001

Organizace

Je důležité i nadále dbát na rozvržený den a mít včas potřebné informace.

 • Hlavní instrument DESTO: třídní kniha, kontrola přítomnosti při videokonferencích, zadávání úkolů, zasílání učebních materiálů, nahrávání výsledků
 • Uspořádání dne pomocí pravidelných videokonferencí podle pevného rozvrhu hodin (nejméně jedna hodina / den / třída)
 • Pravidelná video výuka hlavních předmětů, čtrnáctidenní výuka ostatních předmětů
 • Videokonference přes Teams / Zoom
 • Kontakt se žákyněmi a žáky přes DESTO a Teams / Zoom
 • Informace pro rodiče a vyučující od pedagogického vedení školy elektronickou poštou
 • Videokonference/pracovní porady vyučujících ve škole

Učební procesy

Učební procesy: učení jako individuální proces
Zavedení nových obsahů

 • Videokonference (Zoom/Teams) při frontální výuce (výklad nových obsahů vyučujícím) a při skupinové výuce
 • Samostatné učení s pomocí online úloh a v projektech, přitom zpětná vazba pedagogů
 • Využití výukových videí
 • Obsah: podstatné části školního vzdělávacího plánu (ŠVP)

 

Učební procesy: učení jako individuální proces
procvičování a upevňování

 • Úkoly online přes DESTO (např. učebnice, pracovní sešit, pracovní listy, audio, filmy)
 • Fáze samostatného učení s pomocí online úloh a v projektech, přitom zpětná vazba pedagogů
 • Využití učebních platform a aplikací

 

Učební procesy: učení jako individuální proces
Látka/ověřování znalostí/aplikace/reflexe

 • Online-testy na DESTO
 • Hodnocení online úloh zveřejněných v DESTO

Hodnocení a evidence písemných prací

Hodnocení a evidence písemných prací: Hodnoceno bude i druhé pololetí.

 • Řídíme se aktualizovaným Řádem pro hodnocení výsledků ve vzdělávání
 • Známkuje se spolupráce (aktivní spolupráce při videokonferencích, online-úlohy)
 • Testy a písemné práce podle ŠVP
 • Předmětová komise stanoví zda / které zkoušky online (v DESTO) poslouží pro příp. náhradní hodnocení (např. alternativní projekty jako „Disko“, vzdělávací výstupy jako e-knihy, Screencast, …)

(Individuální) konzultace

 • Zpětná vazba při skupinové práci v Teams / Zoom
 • Funkce zpětné vazby v DESTO
 • Zpětná vazba ostatních žáků a vyučujících
 • Řešení problémů (včetně technických) prostřednictvím e-mailu
 • Konzultace s externisty (paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., farář Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)