CS

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek

01.03.2021                       termín podání přihlášek do víceletého gymnázia DSP

14.04.2021                       1. kolo první termín

15.04.2021                       1. kolo druhý termín

 

Přihláška do českého gymnázia