CS

První školní den v lanovém centru

První den školy strávila 11b jinak než obvykle, a to návštěvou v lanovém centru spojenou se stmelovacím programem.

Nejprve jsme si vyzkoušeli lezení v malé výšce, díky které jsme se mohli natrénovat na podobné, avšak výše položené překážky (cca 15 metrů výše). Dále pro nás byl připraven stmelovací program, při kterém jsme hráli různé hry rozvíjející týmovou spolupráci.

Po tomto programu přišla chvíle, na kterou jsme se všichni nejvíce těšili – obědová pauza, a poté nás čekalo již zmíněné zdolávání překážek ve větší výšce. Pravděpodobně největší atrakcí se pro nás stala houpačka, na které jsme se mohli houpat až do výše zhruba sedmnácti metrů. Výrazy houpajících se vypovídali o tom, že tato atrakce zajistila dostatek adrenalinu a zábavy pro všechny, kdo ji vyzkoušeli, i pro ty, kteří se pouze dívali.

Akce v lanovém centru, kterou zorganizovala paní Tkadlečková, se tedy vydařila a my odešli spokojeni a plni zážitků.

Marie Bobková