CS

Předávání diplomů DSD I

26 žáků třídy 8b převzalo slavnostně 29.6. za přítomnosti svých rodičů v aule školy diplomy DSD. Písemnou a ústní zkoušku Německého jazykového diplomu Stupně I skládali žáci na podzim minulého roku a prokázali tím znalosti němčiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

thumbnail 20210629 182550

Srdečně všem gratulujeme! Na zkoušku byli připravováni v rámci hodin němčiny paní Adámkovou a paní Tkadlečkovou.

Dagmar Křenková
za předmětovou komisi
Němčina jako cizí jazyk