CS

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

 15. a 16.06.2020    

ústní maturitní zkouška
časový harmonogram obdrží žáci po DT dne 02.06.2020