CS

Prevence v třídách 7, 8 a 9

Programy prevence patří mezi důležitou část výuky na naší škole. Naše škola úzce spolupracuje s policií ČR, která každý rok navstěvuje naše žáky a připravuje pro ně přednášky na různá témata.

  1. 10. 2019 navštívili naši školu čtyři policisté s následujícím programem: Šesté třídy probíraly  šikanu a klima třídy. Sedmé třídy měly na programu kriminalitu mládeže, osmé třídy probíraly drogy a jejich nebezpečí a devátá třída se seznámila se  zákony a legislativou, aby žáci pochopili rozdíly mezi trestným činem a přestupkem.

Hana Rehak