CS

O nás - úvod

Nabízíme českým žákům možnost dvojjazyčného studia ve víceletém gymnáziu společně s německými žáky. Stávající vzdělávací program klade vyvážený důraz na všechny složky gymnaziálního studia, tj. na vzdělání jazykové, přírodovědné, společenskovědní i umělecké a sportovní aktivity.

Dotaz k zápisu

Žáci mohou při výuce využívat nejmoderněji vybavené odborné učebny, ateliéry a dílny, bohatou knihovnu se studovnou a interní i externí sportoviště s odpovídajícím zázemím. Důležitým prvkem výuky ve Škole česko-německého setkávání je i využívání didaktického potenciálu informačních a komunikačních technologií, výpočetní techniky či neomezeného přístupu k internetu. Škola byla v letech 2009 a 2015 vyznamenána německým Ústředím pro zahraniční školství jako "Vynikající Německá zahraniční škola".

Škola se dělí na:

  • Mateřskou školu pro německé rodilé mluvčí
  • Základní školu (1. - 4. třída) pro německé rodilé mluvčí
  • Gymnázium od 5. třídy v německé sekci
  • Gymnázium s českou sekcí (sekce B) od 6. třídy

České děti přicházejí do 6. třídy české sekce po přijímacích zkouškách a fakultativní navštěvě přípravného kurzu němčiny během 5. třídy.

Nabízíme všechny německé závěrečné zkoušky:

  • ukončení hlavní školy (Hauptschule) v 9. ročníku
  • závěrečné zkoušky na nižší střední škole v 10. ročníku
  • německá maturitní zkouška ve 12. ročníku (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife)