Informace pro rodiče

Školní program ZŠ

Školní program ZŠ se opírá o čtyři hlavní myšlenky, kterými se Německá škola v Praze řídí: 

1. Podporujeme vzájemný kulturní dialog. 

2. Vychováváme z dětí schopné a kulturní Evropany. 

3. Klademe důraz na vysoké standardy kvality. 

4. Usilujeme o komplexní kulturu vzdělávání. 

Školní program tak poskytuje přehled o nejdůležitějších cílech a principech naší pedagogické činnosti.

ABC Základní školy 

ABC Základní školy poskytuje odpovědi na nejčastější dotazy ze strany rodičů. Především se zde nacházejí informace týkající se samotné organizace školního dne (podle abecedy se začíná klasicky u písmene A - jako aula atd.)  

ABC Základní školy