Zeměpis

„Nic nedokáže osvítit lidský rozum lépe nežli právě zeměpis.“ (Immanuel Kant, 1802)

Zeměpis (nebo také geografie) je stěžejní předmět, který pomáhá chápat procesy na Zemi i uvnitř Země. V dnešním globalizovaném světě je stále těžší orientovat se a sledovat souvislosti. K pochopení našeho komplexního světa je proto nutný i komplexní  způsob pozorování, který umožňuje sledovat propojení přírody, ekologie, ekonomie, sociálních, politických a kulturních podmínek a rozpoznat vzájemné působení faktorů a procesů majících vliv na prostředí.

Zeměpis se v NŠP vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně gymnázia. Na vyšším stupni gymnázia je zeměpis vyučován jen v 10. třídě. Ve 13. třídě si mohou studenti vybrat zeměpis jako volitelný kurz pro přípravu na českou centrální maturitu a pro přípravu ke studiu na některé z českých univerzit. S výjimkou 8. třídy v sekci A, kde se zeměpis vyučuje pouze jednu hodinu týdně, probíhá výuka zeměpisu ve všech ostatních ročnících jako dvouhodinová.

Zeměpis rovněž velkou měrou přispívá ke zlepšení jazykových znalostí němčiny u českých žáků. V 6. a 7. třídě probíhá v české sekci výuka zeměpisu nejprve v mateřském jazyce. V 8. ročníku začínáme s výukou zeměpisu v němčině (DFU). V 9. a 10. ročníku se třídy sekcí A a B ve vyučování zeměpisu v německém jazyce plně integrují.

Náplň učiva i odborné specifické kompetence při výuce zeměpisu v němčině odpovídají vzdělávacímu programu Bádenska-Württemberska (podrobné informace naleznete v: Bildungsstandard Geographie Gymnasium jako aktivní Link: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Geographie.pdf . Vzdělávací obsah pro učební předmět zeměpis v české sekci (třídy 6, 7 a 13) je vypracován podle českých rámcových vzdělávacích programů.