Matematika

Člověk je kompetentní, jestliže na jedné straně oplývá znalostmi, schopnostmi a zručností, přičemž na straně druhé projevuje vůli, motivaci a ochotu je použít a zužitkovat. Matematika je pro mnohé vědy zásadním předmětem, rozvíjejícím obsahy ve smyslu duchovního cvičení.

Naše výuka matematiky má podporovat matematické kompetence našich žáků. Neomezuje se proto na pouhé počty a řešení úloh, ale také zahrnuje např. strategie řešení problémů a jejich objasňování. To přináší větší žákovskou aktivitu.

V 5.-10. ročníku se probírají ústřední matematické pojmy: číslo, míra, prostor a tvar, funkční souvislost, data a náhoda.

V 11.-12. ročníku se probírají tři oblasti: analýza, analytická geometrie a stochastika.

Předmět matematika se na Německé škole v Praze vyučuje již od 7. třídy integrovaně. To znamená, že žáci tříd A a B jsou ve výuce matematiky „promícháni“. Matematika tak významným způsobem přispívá k integraci žáků rozdílného původu.

V 9. třídách se zavádí kalkulačky – na NŠP pracujeme v souladu s požadavky regionální maturity z matematiky s grafickou kalkulačkou obsahující CAS program.Již od roku 2008 jsou matematické maturitní úkoly sestavovány ve spolupráci několika zahraničních škol regionu a píšou se současně. Tato zvláštnost předmětu matematika mezitím přerostla v regionální maturitu v případě mnoha předmětů.

3.-9. třídy NŠP se každoročně v březnu účastní soutěže Klokan, ve školním roce 2013/14 dokonce obsadily několik prvních a druhých míst! „O trochu jiné matematické úlohy“ této soutěže dokazují, že matematika přesahuje obsahy, které jsou předmětem výuky.

Mimořádnou matematickou atraktivitou se pyšní Dlouhá noc matematiky, skupinová soutěž konající se v listopadu. Nevěříte, že mohou být žáci po celou noc zakousnuti s radostí a energií do matematických úloh? Tak se potom zastavte ve škole!

Svenja Vogel