Informatika

Všichni žáci naší školy mají přístup k počítačům. Osobní počítače jsou využívány ve výuce nejrůznějším způsobem, a to již v základní škole.
Informatika se u nás vyučuje od 8. do 10. třídy. K tomuto účelu je k dispozici odborná učebna s přibližně 28 pracovními místy.
V 8. třídě se probírají všeobecné uživatelské počítačové programy. Přitom se systematizují a prohlubují znalosti, které mají žáci obecně o Wordu a Powerpointu. Hovoří se však i o technických tématech, jako například konstrukce počítače. 8. ročník je zakončen projektem, ve kterém se žáci seznámí s HTML a vytvoří své vlastní malé webové stránky.
V 9. ročníku se podrobněji zabýváme tabulkovou kalkulací. Zde se žáci postupně krok za krokem seznamují s tvorbou vzorců. A v rámci mezipředmětové výuky se pojednávají i matematická témata.
V 10. ročníku je výuka informatiky ve znamení příprav na praxi. Při absolvování praxe ve firmách se často očekává vysoká míra počítačových znalostí. Proto se ještě jednou procvičuje všechno, od profesionálního podání žádosti o místo až po obchodní dopis.