Bonjour,

mezi cizími jazyky má francouzština důležité místo. Centrální poloha České republiky v Evropě, ale také úzké historické a politické vztahy, jakož i kulturní a hospodářské propojení mezi Německem a Francií činí znalost francouzštiny nejen smysluplnou, ale často také nutnou.

Unsere Fachschaft Französisch an der DSP besteht aus drei Kolleginnen und einem Kollegen sowie einem Sprachassistenten, die in regem Austausch miteinander stehen.

Pro výuku francouzštiny máme na NŠP tři kolegyně a jednoho kolegu a jazykového asistenta, kteří si spolu pravidelně vyměňují zkušenosti. Naši práci účinně podporuje ve své francouzské mateřštině jeden asistent, který klade velký důraz na konverzaci. Naším cílem je s jeho pomocí co nejvíce rozvíjet schopnost praktického používání jazyka.
Francouzština se na NŠP vyučuje buď jako druhý cizí jazyk (F2) od 6. třídy v sekci A, nebo jako třetí cizí jazyk (F3) od 8. třídy v sekci B.

Šesté až deváté třídy (G8) sekce A pracují s učebnicí Découvertes (nová). Tuto učebnici jsme zavedli jednak proto, abychom vyhověli požadavkům německých vzdělávacích programů, ale také proto, že je tato učebnice přizpůsobena životním podmínkám mládeže, a díky aktuálním námětům tedy působí velmi motivačně a podnětně.

V předmětu F3 (francouzština jako 3. cizí jazyk) bychom chtěli dále rozvíjet učební autonomii žáků a vštěpovat jim solidní znalosti francouzštiny. Za tímto účelem jsme ve školním roce 2010/2011 zavedli učebnici „A plus“. Ta se rovněž výborně hodí pro heterogenní studijní skupiny, intenzivně procvičuje chápání poslechem a dává prostor reálným příležitostem k mluvení. Jako motivace k učení slouží autentické texty a fotografie.

Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze (Institut Français) nabízíme našim žákům přípravu na externí zkoušky k získání francouzských certifikátů DELF.

Tady je jeden malý tip zejména pro šestou třídu:
Několik rad pro přípravu na testy ze slovíček:
Důležitá rada:
Uč se pravidelně krátce a vyhni se metodě „nárazového vtloukání do hlavy“:-)
Mnoho žáků tíhne k jednorázovému učení jednu až dvě hodiny před testem. Tato metoda „vtloukání do hlavy“ však bohužel moc nepomáhá. Slovíčka se tak neuloží v dlouhodobé paměti, jsou do hlavy pouze „natlučena“ a stejně rychle z ní zase vyprchají. Je to stejné jako s hřebíkem, který zatlučeme do materiálu příliš silně. Vyleze na druhé straně ven, čemuž jsme se samozřejmě chtěli vyhnout.
Aby se ti slovíčka dlouhodobě usadila v paměti, musíš se opakovaně učit 5 až 10 minut, nejlépe s pomocí kartiček se slovíčky. Tak si slovíčka „nenatlučeš do hlavy příliš silně“, ale postaráš se o to, aby tam dlouho zůstala.