Český jazyk

Český jazyk se v české sekci vyučuje jako mateřský jazyk v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem České republiky. Týdenní hodinová dotace je 4 hodiny s tím, že v 6. a 7. třídě žáci jsou částečně děleni na menší skupiny. Na druhém gymnaziálním stupni se český jazyk vyučuje v skupinách po max. 15 žácích. Vzdělávací cyklus „český jazyk“ je ukončen písemnou a ústní maturitní zkouškou v gesci českého státu (CERMAT).