Přijímací řízení 

pro školní rok 2019/2020

Termíny 1. kola PZ:

•   1. řádný termín – 16. 04. 2019

•   2. řádný termín – 17. 04. 2019

Oba termíny se konají centrální a interní přijímací zkoušky z následujících předmětů:

Centrální zkouška - matematika, český jazyk

Interní zkouška - test z německého jazyka

Termín odevzdání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2019.

Přijímací zkoušky do víceletého gymnázia Německé školy v Praze - jednotné PZ v gesci Cermatu a interní PZ školy - se budou konat v uvedených termínech, vždy od 8.00 hodin.

Do prvního ročníku víceletého gymnázia bude přijato max. 26 žáků.

 

Schválil:   OSTD Clemens Rother
                ředitel školy