Pomoc stanici JINONICE (Lesy hl. m. Prahy)

Přidáno 06.03.2016

Organizace Lesy hl. m. Prahy by ráda srdečně poděkovala všem dětem ZŠ, odpolední družině a také mateřské škole za zapojení do Soutěže o nejlepšího sběrače lesních plodů a suchého pečiva pro pražskou lesní zvěř. Projekt se sice oficiálně konal od 21. 9. do 21. 11. 2015, pro velký úspěch byl však dvakrát prodloužen (nejprve do 18. prosince 2015 a poté do začátku jara 2016).

Aby měla lesní zvěř i v zimě co jíst, přinášely všechny děti do školy nejrůznější plody jako bukvice, žaludy, kaštany a také suché pečivo (nejčastěji chléb), které poté skladovaly v nádobách umístěných před vchodem do ZŠ.  Kromě Německé školy se do soutěže zapojilo ještě mnoho dalších pražských škol, konkurence byla tedy opravdu veliká. Přesto byli všichni účastníci náležitě odměněni!

Německá škola v Praze získala děkovný certifikát (již druhý v pořadí), který bude posléze vyvěšen na chodbě ZŠ, a dále pro všechny děti ZŠ volný vstup do Zookoutku Malá Chuchle v Praze 5, kde bude pro každou třídu zorganizována odborná prohlídka parku s možností prohlédnout si tamní lesní zvěř a na závěr si i nad místním ohništěm ugrilovat buřtíky. 

Nejen dětem, ale také jejich rodičům patří obrovské díky!

Radka Hladíková a tým správy Německé školy v Praze