Domácí úkoly

Přidáno 14.10.2015

Milí rodiče,

také letos si mohou žáci ZŠ vypracovat své domácí úkoly v rámci společného psaní domácích úkolů, a to každý školní den ve stanovenou dobu.

S ohledem na efektivnější využití času a dosažení větších učebních pokroků došlo v nabídce společného psaní DÚ k několika změnám. Společnými silami ho nyní povedou dvě učitelky s pedagogickým vzděláním. Ty se postarají o vhodné pracovní prostředí a klidnou atmosféru, umožňující soustředěnou práci, a žákům poskytnou potřebnou péči. Rodiče a učitelé si budou moci v úkolníčku přečíst zpětnou vazbu k vypracovaným úkolům, k úkolům, které má žák ještě vypracovat, či k problémům a obtížím.

Dokončí-li žák úkoly dříve, obdrží dodatečné úkoly z nejrůznějších předmětů.

Tato přepracovaná nabídka společného psaní DÚ je od letošního roku zpoplatněna. Cena činí 100 Kč za hodinu. Pro děti, které jsou závazně přihlášeny do odpolední družiny, je společné psaní domácích úkolů zdarma.

První tři týdny nového školního roku mezi 25. 08.–11. 09. 2015 jsou zkušební, a pro všechny tedy zdarma.

Prosíme Vás o závazné přihlášení žáka do 11. 09. 2015, a to prostřednictvím hromadného přihlašovacího formuláře, který obdržíte od třídních učitelek.

S pozdravem

Jitka Špetová, jednatelka                   

Kira Kaminski Baydemir, ředitelka ZŠ