O nás

Základní škola Německé školy v Praze v přehledu

Základní škola představuje nedílnou součást Německé školy v Praze. Německá škola v Praze je od šesté třídy koncipována jako Škola česko-německého setkávání. Naše žáky seznamujeme s německou řečí, kulturou, tradicemi a se skutečným obrazem Německa. Nadto si u nás osvojí také české dějiny, dějiny Prahy a český jazyk. Ve smyslu vzájemné tolerance a úcty tak chceme přispět k celoevropskému porozumění. Díky své příznivé poloze je škola otevřena i žákyním a žákům mnoha jiných národností – již na základní škole probíhá intenzivní setkávání kultur a řečí.

Velký důraz klademe na ranou zkušenost dětí s lidmi nejrůznějších národností a kultur, jež má přispět k mezinárodnímu porozumění a k míru.

Dalším důležitým bodem naší pedagogické činnosti je posílení osobnosti dětí, jejich samostatnost a zodpovědný přístup k učení.  Při výuce zohledňujeme a patřičně podporujeme individuální učební styl každého žáka.

 

Těžiště naší vzdělávací koncepce
 • interkulturní témata a kompetence
 • kooperativní formy práce
 • komplexní princip výuky
 • učení se samostatnosti s pomocí týdenního plánu práce, práce v dílnách a volné činnosti
 • zavedená struktura učebního dne
 • výuka přesahující rámec jednotlivých předmětů
 • angličtina a čeština od 1. třídy
 • doučování v malých skupinkách

 

Charakteristika naší činnosti a doplňková nabídka
 • patronáty čtvrťáků nad prvňáčky
 • pořádková služba třeťáků („modré čapky“)
 • koncepce urovnávání sporů ve spolupráci se třídami 5 – 10
 • každoročně pořádaný týden projektů / dny projektů
 • využití multimediálních prostředků (učební programy, powerpointové prezentace)
 • společné slavnosti
 • pravidelné hudební vystoupení a výstavy
 • výzdoba školních tříd a chodeb dle ročních období a různých příležitostí
 • pravidelné volno na čtení
 • knižní prezentace žáků ve vyučování
 • společná četba
 • pravidelné návštěvy školní knihovny
 • každoročně pořádaný čtenářský večer a knižní bazar
  autorská čtení
 • plavání ve 3. třídě
 • každoroční sportovní slavnost (miniolympiáda zvířat)
  třídní výlety
 • každoročně pořádaný velikonoční výlet (hledání velikonočních vajíček)
 • třídní výlety po České republice
 • návštěvy mimoškolských vzdělávacích zařízení
 • účast na soutěžích (matematická soutěž „Känguru“ / Klokánek)
 • každoroční návštěva filmového festivalu „Schlingel“ (Chemnitz)
 • pravidelné rodičovské schůzky
 • dny otevřených dveří
 • spolupráce s mimoškolskými poradnami a lékařskými zařízeními
 • nabídka individuálního doučování
 • každoroční zpětná vazba učitel – žák
 • spolupráce se školkou NŠP
 • vytvoření podmínek pro přechod do 5. ročníku
 • spolupráce s místní církevní obcí
Další nabídka
 • zájmové kroužky (výtvarné, hudební, jazykové apod.)
 • nabídka sportovního klubu, účast na závodech a turnajích
 • tematicky zaměřená družina od 13:30 do 16:00 hod.
 • každodenní psaní úkolů pod dohledem vychovatelky od 13:30 hod.

Více informací o základní škole NŠP naleznete v programu školy.