Přihláška

Přihláška na Německou školu v Praze

Nejprve Vám srdečně děkujeme a blahopřejeme, že jste se rozhodli pro Německou školu v Praze.
Doufáme, že dokážeme vyhovět všem požadavkům, které na nás jako rodiče kladete. V této souvislosti je pro nás důležitá jedna věc: pokud máte něco na srdci, nerozpakujte se říci nám to přímo. Potřebujeme Vaše podněty i Vaši kritiku, abychom věděli, co považujete za dobré a kde by bylo ještě zapotřebí zlepšení.
V tomto smyslu přejeme Vám, „nováčkům“ mezi rodiči na NŠP, dobrou spolupráci s námi, ale také s ostatními rodiči.

Další informace na téma Rada rodičů, rodičovské schůzky nebo shromáždění rodičů naleznete zde:
 „Rodiče aktivně“.

Každý začátek je těžký. U nás ne. S informacemi na této stránce bychom Vám rádi co nejvíc ulehčili přihlášení Vašeho dítěte. Pokud by Vám přesto bylo něco nejasné nebo jste měli ještě konkrétní dotazy, jednoduše nám zavolejte nebo napište e-mail.
„Gymnázium / Kontakty“

Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde, potom ho vytisknout a vyplnit.

K písemné přihlášce žáka prosím přiložte ještě následující doklady:

 • kopii pasu nebo rodného listu žáka
 • doklad o státní příslušnosti žáka
 • u prvňáčků lékařské dobrozdání
 • kopie stránky z pasu rodičů, ze které je patrné úřední přihlášení v České republice
 • pokud rodiče nejsou občany EU, je navíc nutné připojit kopii pracovního povolení
 • při přihlašování na Německou školu v Praze (NŠP) prosím přiložte poslední tři vysvědčení z předchozí školy
 • při přihlašování k přijímacím zkouškám na českou větev Školy setkávání NŠP přiložte prosím „Přihlášku ke studiu“
 • v případě potřeby připojte zvláštní list s potřebnými informacemi (např. nemoci, alergie atd.)

Na německou větev se přijímají žáci:

 • s německou státní příslušností, jejichž rodiče mají jedno bydliště v České republice;
 • kteří již navštěvovali některou německou školu/německou mateřskou školku nebo jejichž matka nebo otec mají jako mateřský jazyk němčinu;
 • kteří ovládají německý jazyk v dostatečné míře a před přijetím se podrobí zkouškám z němčiny, matematiky a angličtiny.

Žádostem o přijetí v posledních dvou jmenovaných skupinách bude vyhověno, pokud to dovolí kapacita příslušné třídy, pokud žák obstojí v šestiměsíčním zkušebním období a pokud lze podle úrovně znalostí němčiny očekávat úspěšnou účast ve výuce.
O přijetí a zařazení do ročníku, jakož i o přijetí v odůvodněných jednotlivých případech, rozhoduje ředitel školy. Pokud je nutné přezkoušení, probíhá po dohodě s příslušnými učiteli.