Žákovská samospráva (ŽS) na DSP

Působení v žákovské samosprávě (ŽS) umožňuje nácvik základních demokratických principů a sociálních kompetencí. Heterogenní zastoupení žactva v rozsahu od základní školy až po vyšší stupeň poskytuje žákyním a žákům Deutsche Schule Prag mnohostranné možnosti podílet se přímo na společném utváření aktivit volného času na škole. Pravidelné schůzky rady ŽS, která je zastoupena mluvčími tříd od 3. do 12. stupně, představují fórum pro problémy, podněty a přání. Schůzky řídí rada ŽS, která se skládá z pěti rovnoprávných mluvčích školy. Rada úzce spolupracuje s učiteli ŽS, vedením školy a ostatními grémii tak, aby zastupovala zájmy žactva.

Navíc je spolu s mluvčími třídy vždy na začátku školního roku organizován seminář, ve kterém se zvolí nová rada, projednávají se základy práce v ŽS a naplánuje se práce na nový školní rok.

Díky žákovské samosprávě mají všichni žáci v DSP možnost ovlivňovat záležitosti, které se jich týkají. Tato skutečnost utužuje pocit sounáležitosti všech žáků. To je zřejmé zejména v případech, kdy se zástupci žáků opravdu angažují a jsou iniciativní.

  • Daniel Becker (11A) 
  • František Ježek (11C) 
  • Anna Bub (12A) 
  • Daniela Cook (11A)
  • David Gerasimov (12C) 

 

Kontakt: smv(@)dsp-praha.cz

 Organigram (302 KB)

Řád žákovské samosprávy naleznete  zde (248 KB).