Školné pro školní rok 2018/2019

Ceník je platný pro školní rok 2017/2018. Změna výše školného je vyhrazena.

Jednorázový přihlašovací poplatek : 19 000 Kč 
Roční příspěvek členů Spolku: 5 000 Kč

 

Školnéčlenové Spolkuostatní
Základní škola130 000 Kč 135 000 Kč
Gymnázium sekce A130 000 Kč 135 000 Kč
Gymnázium sekce B x
  90 108 Kč   95 108 Kč
Gymnázium sekce B
  56 081 Kč  61 081 Kč
Mateřská škola do 12.30 111 000 Kč  116 000 Kč
Mateřská škola do 14.30140 000 Kč 145 000 Kč
Mateřská škola do 17.00160 000 Kč 165 000 Kč

 x Přihlášky od roku 2014/2015.

 

Školné pro sourozence

1. dítě2. dítě3. dítě
Základní škola130 000 Kč 101 400 Kč 78 000 Kč
Gymnázium sekce A 130 000 Kč 101 400 Kč 78 000 Kč
Gymnázium sekce B x 90 108 Kč  75 691 Kč  54 065 Kč
Gymnázium sekce B 56 081 Kč  47 108 Kč 33 648 Kč
Mateřská škola do 12.30 111 000 Kč   94 350 Kč 94 350 Kč
Mateřská škola do 14.30 140 000 Kč 119 000 Kč119 000 Kč
Mateřská škola do 17.00 160 000 Kč 136 000 Kč136 000 Kč

 x Přihlášky od roku 2014/2015.

Pozn.: Nečlenové Spolku nemají nárok na sourozeneckou slevu.

Další nabídky

Družina (ZŠ)3 500 Kč 1měsíčně
Doučování (ZŠ) 7 000 Kč 10 vyuč. hodin
Placené zájmové kroužky2 500 Kč za pololetí
Zájmový kroužek plavání3 000 Kč za pololetí
Přípravný kurz německého jazyka8 000 Kč

za školní rok

1 Cena se odvíjí od počtu dnů v týdnu, které dítě v družině tráví (tzn. 1.500 Kč/měsíc za jeden den v týdnu, 2.500 Kč/měsíc za dva dny v týdnu a 3.500 Kč/měsíc od třech dnů v týdnu).

 Přihláška - žádost o členství ve Spolku NŠP (415 KB)