Školné pro školní rok 2019/2020

Ceník je platný pro školní rok 2019/2020. Změna výše školného je vyhrazena.

Jednorázový přihlašovací poplatek : 19 000 Kč 
Roční příspěvek členů Spolku: 5 000 Kč

 

Školnéčlenové Spolkuostatní
Základní škola134 500 Kč 139 500 Kč
Gymnázium sekce A134 500 Kč 139 500 Kč
Gymnázium sekce B x
  94 608 Kč   99 608 Kč
Gymnázium sekce B
  60 581 Kč  65 581 Kč
Mateřská škola do 12.30 115 500 Kč  120 500 Kč
Mateřská škola do 14.30144 500 Kč 149 500 Kč
Mateřská škola do 17.00164 500 Kč 169 500 Kč

 x Přihlášky od roku 2014/2015.

 

Školné pro sourozence

1. dítě2. dítě3. dítě
Základní škola134 500 Kč 105 900 Kč 82 500 Kč
Gymnázium sekce A 134 500 Kč 105 900 Kč 82 500 Kč
Gymnázium sekce B x 94 608 Kč  80 191 Kč  58 565 Kč
Gymnázium sekce B 60 581 Kč  51 608 Kč 38 148 Kč
Mateřská škola do 12.30 115 500 Kč   98 850 Kč 98 850 Kč
Mateřská škola do 14.30 144 500 Kč 123 500 Kč123 500 Kč
Mateřská škola do 17.00 164 500 Kč 140 500 Kč140 500 Kč

 x Přihlášky od roku 2014/2015.

Pozn.: Nečlenové Spolku nemají nárok na sourozeneckou slevu.

Další nabídky

Družina (ZŠ)3 500 Kč 1měsíčně
Doučování (ZŠ) 7 000 Kč 10 vyuč. hodin
Placené zájmové kroužky2 500 Kč za pololetí
Zájmový kroužek plavání3 000 Kč za pololetí
Přípravný kurz německého jazyka10 000 Kč

za školní rok

1 Cena se odvíjí od počtu dnů v týdnu, které dítě v družině tráví (tzn. 1.500 Kč/měsíc za jeden den v týdnu, 2.500 Kč/měsíc za dva dny v týdnu a 3.500 Kč/měsíc od třech dnů v týdnu).

 Přihláška - žádost o členství ve Spolku NŠP (415 KB)