Představenstvo Rodičovské rady informuje

Představenstvo Rodičovské rady na školní rok 2018/2019 se skládá: 

 

  • paní Almuth Dietrich, předsedkyně Rodičovské rady a kontaktní osoba pro rodiče dětí ze základní školy,
  • paní Daniela Hessová, zástupkyně předsedkyně Rodičovské rady a kontaktní osoba pro rodiče dětí ze sekce A,
  • paní Martina Kastler, kontaktní osoba pro rodiče dětí z MŠ,
  • paní Karin Dostálová, kontaktní osoba pro rodiče ze sekce B.

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí nám neváhejte napsat e-mail na elternbeirat(@)dsp-praha.cz.

Pravidelně se scházíme s vedením mateřské školy, základní školy, německé a české sekce gymnázia, s paní Beuerle a panem Beyerem. Pravidelná setkání s paní jednatelkou paní Špetovou jsou rovněž plánovaná.

Všem novým zástupcům rodičů může být nápomocná Příručka pro zástupce rodičů NŠP, kterou naleznete ke stažení níže.

Protokoly ze zasedání naleznete zde.

---------------------------------------------

Činnost rodičů představuje spolupráci mezi školou a rodinou, která má sloužit především ku prospěchu dětí. Činnost rodičů v Německé škole v Praze probíhá různými způsoby – dále naleznete příklady z oblastí, které se týkají nás všech coby rodičů:

Konzultační hodiny
Rodičovské schůzky
Písemná komunikace
Akce (pracovní skupina Akce)
Rozhovory o přestávkách
Večery s rodiči
Schůze rodičovské rady
Telefonní hovory
Den otevřených dveří
Informativní rozhovory mezi rodiči, zástupci rodičů a rodičovskou radou
Jour fixe s vedením školy a s jednatelkou školy
Řídící skupina
Omluvenkový sešit
Newsletter
Webové stránky
Rodičovská kavárna
Prezentace výsledků projektů a mnoho dalšího

 Příručka pro zástupce rodičů NŠP (509 KB)

Na rodičovskou radu se můžete obracet prostřednictvím e-mailové adresy elternbeirat(@)dsp-praha.cz

Řád Rodičovské rady naleznete  zde (102 KB).