Proč vlastně zájmové kroužky?

Zájmové kroužky doplňují a rozšiřují vyučování. I když se nabídka v jednotlivých letech mění, navazují přesto všechny zájmové kroužky na nadání a zájmy žákyň a žáků:

  • kreativita (hudba, výtvarné umění, literatura a tanec)
  • cizí jazyky
  • společenské vědy
  • přírodní vědy
  • sport

Kontakty:

 

Nabídku odpoledních kroužků a sportovních aktivit naleznete  zde (315 KB)