Školní kodex

Vzájemný respekt, spolehlivost a plnění povinností, to jsou základní pilíře umožňující prožívat všední školní dny ve vzájemné pospolitosti. Z toho vyplývají závazky, na kterých se při intenzivních debatách shodli žáci, učitelé i rodiče.

Preambule

  • Každá učitelka, každý učitel má právo na nerušené vyučování.
  • Každá žákyně, každý žák má právo na nerušené vyučování.
  • Respektujeme ve škole právo každého jednotlivce.