Škola se představuje

Německá škola v Praze je od roku 2001 Školou česko-německého setkávání. Je to uznávaná německá zahraniční škola podporovaná jak Spolkovou republikou Německo, tak i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jedná se o soukromou školu s právní formou „s. r. o.“ podle platného právního řádu ČR. Zřizovatelem je Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze.

Škola se dělí na:

  • mateřskou školu
  • základní školu (1. - 4. třída)
  • gymnázium od 5. třídy v německé sekci
  • školu setkávání s českou sekcí (sekce B) od 6. třídy

České děti přicházejí do 6. třídy české sekce po přijímacích zkouškách a fakultativní navštěvě přípravného kurzu němčiny během 5. třídy.

Německá škola v Praze byla v letech 2009 a 2015 vyznamenána německým Ústředím pro zahraniční školství jako "Vynikající Německá zahraniční škola".

Podmínky pro přijetí

Předpokladem pro přijetí je zvládnutí německého jazyka na takové úrovni, která umožňuje úspěšnou práci při vyučování. Před nastoupením do 6. třídy mají čeští žáci možnost navštěvovat v naší škole přípravný kurz němčiny jako cizího jazyka.

Závěrečné zkoušky

Nabízíme všechny německé závěrečné zkoušky:

  • Ukončení hlavní školy (Hauptschule) v 9. ročníku
  • Závěrečné zkoušky na nižší střední škole v 10. ročníku
  • Německá maturitní zkouška ve 12. ročníku (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife)