Spolek Německá škola v Praze

Účel a cíl spolku  a školy

1. Účelem spolku je založení a podpora všeobecné vzdělávací školy včetně mateřské školy pro německy mluvící děti.

2. Spolek má za cíl umožnit žákům školní vzdělání zaměřené na německé vzdělávací cíle podle německých učebních osnov a na německé závěrečné zkoušky.

3. Cílem spolku je kromě toho seznámit žáky s kulturou a jazykem České republiky, jakož i formou mimoškolní činnosti rozvíjet mezilidské a kulturní vztahy a podporovat a vzájemné porozumění.

4. V rámci těchto cílů přijímá škola rovněž žáky jiné než německé státní příslušnosti, jestliže ovládají německý jazyk, pokud to dovolí kapacita školy a nebrání tomu zákonná ustanovení země.

5. Spolek bude za účelem dosažení těchto cílů spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo v Praze.

6. Spolek je nezisková organizace.