Nadace Německá škola v Praze

Praha, dne 27. února 2014

Vážení členové Občanského sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze,

dne 28. ledna 2014 byl zápisem do obchodního rejstříku města Prahy potvrzen převod obchodního podílu ve společnosti Německá škola v Praze s.r.o. z Občanského sdružení na Nadaci Německá škola v Praze. Nadace se tím stala vlastníkem NŠP.

Abyste mohli coby členové Občanského sdružení i nadále využívat Vašich kompetencí, jako je dohled nad rozpočtem či volba představenstva, bylo odsouhlaseno, že se představenstvo Občanského sdružení zvolené na členské schůzi stává zároveň i představenstvem Nadace Německá škola v Praze.
Vyplývá to ze stanov Nadace a Občanského sdružení, jež byly schváleny na členské schůzi a které naleznete na školním webu.

Změna vlastníka nemá na provoz školy žádný vliv.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailové adresy vorstand.bv(@)dsp-praha.cz.

Vaše představenstvo

Inés Carstensen, Claudia Müller, Helge-Falk Chladek, František Kotula, Barbara Adiprasito, Udo Richter, Jan Hildprandt

 Dokument PDF (120 KB)

 Složení kuratoria (109 KB)

 Stanovy nadace (91 KB)