Moje skupina

Zde najdeš svoji skupinu:

Skupina Vyšehrad

O předškolní skupinu s dětmi ve věku 5 až 6 let pečuje paní Cornelia-Carmen Zörner a paní Susanne Rade.

Telefon skupiny: 235312777

    

Skupina Hradčany

Paní Hana Hölters a paní Petra Meyer pečují o 3 až 4 leté děti.

Telefon skupiny: 235312778

    

Skupina Karlštejn

Paní Sibylle Moravcova a paní Petra Furtwängler o naše 4 až 5 leté děti.

Telefon skupiny: 235312778