O nás  

Mateřská škola nabízí ve třech skupinách místa pro děti ve věku tří až šesti let v pracovní dny od 7.45 hodin do 16.00 hodin. Následující seznam Vám poskytne přehlednou nabídku programu mateřské školy při Německé škole v Praze:
 • Místo aktivních her a učení
 • Pedagogická a psychologická poradna
 • Logopedická cvičení
 • Vynikající spolupracovníci s dlouholetými zkušenostmi
 • Výborná spolupráce se základní školou
 • Program mateřské školy podle nejnovějších výchovných a vzdělávacích plánů
 • Předškolní výchova
 • Dodatečná jazyková výuka
 • Projektová práce
 • Vlastní prostory pro výtvarnou výchovu
 • Vlastní prostory pro pohybové aktivity
 • Možnost využívání tělocvičny
 • Přírodní venkovní hřiště
 • Výlety a návštěvy divadel
 • Zájmové kroužky pro individuální rozvíjení nadání, např. kreslení, vyšívání, hrnčířství, tanec a hudba
Vyvážený sportovní program a hudební výchova

Vaše dítě se zde učí systematicky pracovat, procvičovat zodpovědnost a pořádek, volně rozvíjet svou kreativitu a schopnost učit se. Děláme ale také vše pro to, aby Vaše dítě u nás mělo pocit bezpečí jako doma.
Chtěli byste si udělat vlastní obrázek o mateřské škole Německé školy v Praze? Rádi Vám vyhovíme. Sjednejte si jednoduše termín návštěvy.

Těšíme se na Vás.

Kontakt

Zajímalo by Vás podrobněji, čím vším se mateřská škola při Německé škole v Praze zabývá? Pak tedy čtěte dál:

Naše mateřská škola chce svou činností podporovat, doplňovat a rozvíjet výchovnou a vzdělávací práci Vaší rodiny.
Chce sloužit individuálním potřebám a zájmům Vašeho dítěte a rozvíjet jeho celkovou osobnost.
V atmosféře bezpečí a důvěry jsou dětem nabízeny nejrůznější možnosti pro sebepoznání i seznámení se s okolním světem. K výchově a vzdělávání v raném dětství patří v mateřské škole i vedení k samostatnosti, kolektivní spolupráci a radosti z učení. Celkový rozvoj je podporován formou cílených nabídek, zejména volnou hrou, hudebními aktivitami, kultivací jazyka, pohybovou výchovou, procvičováním každodenních životních situací, dopravní výchovou a rozšiřováním zkušeností v oblasti přírody a techniky.
Úkolem naší mateřské školy je příprava dětí na školní docházku. S dětmi hovoříme německy. Předpokladem pro vzájemně se doplňující výchovu dítěte je úzká spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou. Přejeme Vám i sobě, aby se Vaše dítě cítilo v naší mateřské škole dobře, a doufáme, že budeme úspěšně spolupracovat.

 Kindergartenkozept (894 KB)