Studijní a profesní poradenství

Přechod ze školy do profesního života hraje pro budoucí perspektivu mladého člověka ústřední roli. Proto je podpora individuálního výběru povolání, resp. studia v Německá škole v Praze, důležitým a ústředním úkolem.

Na rychle se měnícím pracovním trhu vznikají nová pole působnosti, nové studijní obory a jejich ukončení, které na žáky kladou nové nároky.  Absolventi německé zahraničí školy mají na základě své multikulturní průpravy a také často vícejazyčného zázemí obzvláště mnohočetné možnosti a perspektivy. Proto je důležité žákyně a žáky při jejich orientaci na mnohotvárném trhu práce a vzdělávání v Německu a Česku podporovat a připravit je co možná nejobsáhleji na přechod k profesnímu vzdělávání, resp. na studium.

Dimenze profesního poradenství v Německé škole v Praze

Studijní a profesní poradenství probíhá v pěti dimenzích. Spolupůsobením těchto vlivů je podporováno aktivní vyhledávání vhodné cesty k povolání. 


NŠ v Praze

První dimenze: Výukové aktivity                                                                      

Druhá dimenze: Mimovýukové aktivity                                                             

Třetí dimenze: Kooperace škola – hospodářství                                             

Čtvrtá dimenze: Kooperace škola – univerzita                                               

Pátá dimenze: Kooperace škola – ostatní partneři

Další informace naleznete v konceptu studijního a profesního poradenství (link)

Aktuální aktivity studijního a profesního poradenství  

 

UNI-live – den otevřených dveří na TU v Drážďanech (čtvrtek, 12. ledna 2017)

Technická univerzita v Drážďanech je cílem mnoha absolventů Německé školy v Praze. Jako každý rok zamířil na UNI LIVE celý 11. ročník. Tam se mohli naši žáci při návštěvě přednášek, seminářů a cvičení různých předmětů na jeden den cítit jako studentky nebo studenti. Tímto způsobem sbírali dojmy ze studia a všedního studijního dne. 

 

Podniková stáž – výměna s Lappersdorfem (27. května až 2. června 2017)

Poté, co někteří naši žáci desátých tříd absolvovali podnikovou stáž v Lappersdorfu, přijede nyní deset žákyň a žáků z tamějšího gymnázia do Prahy. Svou stáž absolvují v různých firmách a bydlet budou v hostitelských rodinách. V lednu 2018 k nim na oplátku pojedeme zase my.

 

Školní akademie na univerzitě Zeppelin (1. až 6. srpna 2017)

Jako každý rok se žákyně a žáci NŠP účastní školní akademie na univerzitě Zeppelin u Bodamského jezera. 100 žáků z vyšších tříd gymnázia z celého Německa zde navštěvuje semináře a realizuje projekty v oboru sociálních věd. Německá škola v Praze zaplatí účast a cestu dvěma žákům z 11. tříd s nejlepšími známkami na vysvědčení.

 

Univerzitní den (pondělí, 6. listopadu 2017)

Stalo se již tradicí, že na začátku listopadu probíhá v prostorách školy veletrh vzdělávání. Univerzity, vysoké školy, firmy a další instituce z Německa, Rakouska, Česka a Švýcarska v naší aule prezentují svou nabídku vzdělávání a studia. Kromě toho mají žákyně a žáci možnost si v jednotlivých třídách poslechnout prezentace a klást otázky ohledně nabídek.

Opět zde přivítáme také hosty ze škol z Česka a ze Slovenska.

 

Poradenství Spolkové agentury práce (6. až 10. listopadu 2017)

Profesionální poradkyně a poradci ze Spolkové agentury práce z Drážďan si najdou čas pro individuální poradenství žákyň a žáků 11. a 12. tříd. Každý dostane k dispozici celou vyučovací hodinu, aby se mohl ptát na vše ohledně studijního světa v Německu a hledání zaměstnání v něm.

 

 Pravidelná nabídka poradenství

 

Čas pro poradenství:

Studijní poradce je k dispozici všem žákyním a žákům, jakož i jejich rodičům. V tomto školním roce to je čtvrtá hodina ve čtvrtek.

 

Brožury a materiály:

Brožury pro výběr studia a povolání pro žáky vyššího stupně gymnázia jsou vystaveny

v knihovně a mohou být vypůjčeny v kanceláři studijní a profesní poradny.

 

Zde si můžete vypůjčit také brožuru o nabídce studia na německých vysokých školách.
Tato brožurka obsahuje informace o:

 

·         univerzitách

·         odborných vysokých školách

·         uměleckých a hudebních vysokých školách

·         učitelství

·         lhůty pro podání žádosti o místo, přihlášky a zápisy

·         aktuální omezení přijímání

 

Nejdůležitější linky:

 

Všeobecné informace:

https://studieren.de/

 

Test pro zájemce:

http://www.was-studiere-ich.de/

 

Přijímací řízení:

http://www.hochschulstart.de/

 

Stipendia:

http://www.stipendienlotse.de

 

 

Dobrovolný sociální rok:

http://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/

 

 

Kontakt: Sebastian Uffmann

Koordinátor pro  studijní a profesní poradenství - Napište nám