Prevence

Dr.Veronika Kiesling

Kontakt:

Poradna je určená pro všechny děti a rodiče, kteří prožívají nějaká trápení a nejistoty, potřebují pomoc v rodinných vztazích, ve škole, v dospívání, při poruchách učení nebo soustředění.

Vycházím z klasických směrů psychoterapie jako je systemický přístup nebo hlubině orientovaná psychoterapie, z neuropsychologické rehabilitace, ale nabízím i podporu terapeutického procesu formou kapek Bachovy květové terapie nebo dětských biodynamických masáží, kde využívám filozofii celostního přístupu.

Nabídka služeb:

 • Psychologická nebo speciálně pedagogická konzultace
 • Dětská psychoterapie
 • Rodinná terapie
 • Speciálně pedagogická terapie
 • Přednášky a kurzy pro rodiče

 

Mgr. Hana Rehaková

Metodik sociálně patologických jevů

Kontakt: hana.rehak(@)dsp-praha.cz

 

V oblasti prevence nabízím široké spektrum možností, jak vylepšit preventivní působení na jednotlivé cílové skupiny žáků. Pomáháme předcházet nebezpečným jevům.

 K těmto patří:

 • kriminalita dětí a mládeže
 • týrání dětí
 • drogová problematika
 • domácí násilí
 • legislativa
 • počítačové pirátství
 • stalking
 • graffiti a další problémové zóny.

Každý rok spolupracuje hlavně s Policií ČR, která nám zajišťuje odborné přednášky

 

Mgr. Erika Studená                             

Speciální pedagog

Kontakt: erika.studena(@)dsp-praha.cz 

 

Informuje  kolegy o žácích se SVP a doporučuje vhodné postupy při výuce. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, především ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou především práce:

 • se žáky se specifickými poruchami
 • se žáky s výchovnými a výukovými problémy
 • s talentovanými a nadanými žáky
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování platnosti posudků z PPP a předání podnětu rodičům k novému vyšetření
 • zpracování IVP ve spolupráci s TU pro žáky s SVP,  který definuje způsob hodnocení a kontroluje jejich dodržování
 • VP informuje studenty Oberstufe o možnostech dalšího studia na českých vysokých a vyšších odborných školách, informuje o dnech otevřených dveří, přijímacích zkouškách, termínech podávání přihlášek

 

Ing. Mgr. Marie Nováková

Speciální pedagog

 

Tel:         +420 775 204 208
E-mail:    novakpm(@)volny.cz, info(@)marienovakova.cz

Paní Marie Nováková pracuje s třídními kolektivy v české sekci. Každé třídě se během jednoho pololetí věnuje v 3 hodinovém bloku, kde podle potřeby třídního kolektivu zařazuje některé z následujících programů:

Komunikace a komunikační fauly (Omyl, lež, pomluva, nactiutrhání, formy percepčních chyb a jejich řešení. Forma dramatizace, práce v kruhu)

Agrese (šikana) mezi vrstevníky – jak ji poznat a jak se bránit (Interaktivní program vedoucí k práci s kolektivem, vyspecifikování agresivních a slabých jedinců, hledání řešení v rámci kolektivu)

Sebepoškozování – prevence (anorexie, bulimie -agrese obrácená proti sobě, negativní životní styly; téma vychází z pozitivního hodnocení sebe, druhých, života, vede k posílení osobnosti a rozvoji sociální inteligence. Zaměřuje se na rozvoj empatie a spolupráce, laskavý vztah k sobě samému)

Konflikt (techniky prevence, řešení konfliktu, práce ve skupinách, nácvik řešení konfliktů, empatické naslouchání, já forma sdělení)

 Pozitivní klima třídy (seminář je zaměřen na posílení kolektivu třídy, naslouchání, toleranci, prosociální chování, spolupráci; zahrnuje aspekty vztahu k sobě, rodině, druhým i k životu, prevenci konfliktů, agrese obrácené vůči druhým či sobě)

 

Andělé strážní

Dva žáci ze tříd 11 a 12 jsou vycvičené Dr. Kiesling na různé situace a jsou podpora pro žáky, kteří se netroufají obrátit se s problémem na rodiče nebo učitele. Vše je velmi tajné a andělé strážní pracují pouze s Dr. Kiesling, která je vede a pomáhá řešit problém.

Všechny informace visí na nástěnce v kafeterii.