Výtvarná výchova

Výtvarná výchova neznamená pouze naučit žáky kreslit a malovat, vidět a zobrazovat konkrétní svět kolem nás, nýbrž také naučit je rozpoznávat souvislosti mezi realitou a světem fantazie. Znamená to hledání a nalézání odpovědí na nejrůznější otázky, které před nás svět staví.

V tomto duchu probíhá výtvarná výchova v naší škole. Pro výtvarnou práci máme k dispozici dva vybavené výtvarné ateliéry, materiál, nástroje a dvě vypalovací pece.

Postupem doby se stalo tradicí, že se práce našich žáků nevystavují pouze při pravidelných výstavách v prostorách školy, nýbrž také v galeriích v Praze i mimo ni. K tomu patří také pravidelné prezentace v ročenkách školy, školních kalendářích, v Schulpostille atd.

Každoročně se koná výstava závěrečných prací absolventů maturitního ročníku. Ta je obvykle zahájena vernisáží, při které představí svůj projekt i hudební třída maturitního ročníku.

Výtvarná práce ve vyučování, v zájmových kroužcích a při projektech umožňuje mladým umělkyním a umělcům nejen hledání, napětí, radost, hrdost a zájem o práci druhých, nýbrž také o svět umění obecně.

Jana Kahánková