Tělesná výchova

V tělesné výchově se žáci těší z pohybu. Poznávají, jaký má pohyb význam pro jejich tělesné i duševní zdraví, pro jejich vývoj, a uvědomují si jeho blahodárné účinky. Zlepšují své motorické a kondiční schopnosti, které jsou s to správně odhadnout, rozšiřují si své pohybové a tělesné obzory a zdokonalují schopnost vnímání. Dokážou odhadnout riziko, jsou odvážnější, dbají na bezpečnost. Učí se kreativnímu jednání a kreativnímu vyjadřování prostřednictvím svého těla.

Tělesná výchova klade důraz na cvičení prostná a na cvičení na nářadí, gymnastiku, lehkou atletiku, míčové a jiné hry.

Žáci si dále mohou vybírat z mnoha dalších sportovních aktivit a disciplín v rámci volitelných kroužků, které doplňují a rozšiřují výuku. Nabídka se každý rok obměňuje, žáci mohou navštěvovat např. fotbal, softbal, badminton, stolní tenis, florbal, volejbal, balet, lehkou atletiku, plavání apod.

Naše škola se pravidelně účastní také mimoškolních závodů. Jedná se o různé závody pořádané ministerstvem školství anebo jednotlivými sportovními spolky. Nejznámějším z nich je POPRASK (Pohár Pražských škol) – ve fotbalu a v lehké atletice jsme dosáhli dobrých výsledků.

Pohyb a sport lze velmi dobře propojit s fyzikou, biologií, ale také s etikou a filozofií. Z tohoto důvodu jde výuka tělesné výchovy na naší škole napříč předměty.

Zdravotní omezení a individuální potřeby jsou zohledněny po předložení lékařského potvrzení.

Hana Rehak
Předsedkyně předmětové komise TV

 

Hana Rehak
Fachleiter Sport