Občanská výchova

Občanská výchova = politika + ekonomika = vzrušující záležitost

Proč žijeme v demokracii? K čemu jsou nám politické strany? Opravdu peníze vládnou světu? Z jakého důvodu platíme daně? Co spolková kancléřka celý den dělá? K čemu nám slouží Evropská unie? Co ohrožuje globální bezpečnost a jak ji lze zajistit?

Předmět občanská výchova na Německé škole v Praze se zabývá jak těmito, tak řadou jiných otázek z oblasti politiky, ekonomiky a společnosti. Porozumíme-li souvislostem a okolnostem na pozadí, stane se pro nás politika a ekonomika opravdu vzrušující záležitostí. Je to jako u fotbalu: až když známe trochu pravidla a silné i slabé stránky fotbalových mužstev, možná dokonce fandíme nějakému konkrétnímu klubu, teprve pak je to zábava, a nakonec bychom chtěli být i součástí týmu. Předmět občanská výchova chce přispět k výchově žáků ve svéprávné občany, kteří si umí vytvořit vlastní názor a dokážou se zodpovědně rozhodovat. Aby předmět oslovil všechny žáky, porovnává politické, jakož i ekonomické systémy a realitu Německa a České republiky.

Občanská výchova -  zkušební předmět

Jaký význam přikládá tomuto předmětu vedení školy a KMK (z něm. Kultusministerkonferenz = Konference ministrů školství), vypovídá skutečnost, že si ho žák může zvolit jako písemný i ústní zkušební předmět.

Občanská výchova – projekty

Model United Nations
Zájmový kroužek Německé školy v Praze Model United Nations připravuje své členy na společnou účast na mezinárodní simulaci OSN. Model United Nations je mezinárodní projekt, při němž si žáci vyzkouší roli diplomata jednoho členského státu OSN, obvykle cizího. Tito delegáti pak zastupují názor „své“ země v rámci simulované debaty grémií, např. ve Valném shromáždění OSN, ve Výboru pro lidská práva či v Radě bezpečnosti OSN. Dle programu jednání probírají účastníci v anglickém jazyce aktuální témata světové politiky a navrhují rezoluce.

Juniorské volby
Juniorské volby představují žákovskou přípravu zakončenou simulovanými volbami na školách probíhajícími současně s volbami zemských sněmů, Spolkového sněmu a s volbami evropskými. Tento projekt existuje od roku 1999 a zaměřuje se na politické vzdělávání. Žáci se při něm po dobu asi jednoho měsíce intenzivně zabývají tématem „Demokracie a volby“. Projekt se řadí k největším školním projektům v SRN a je pevnou součástí předmětu občanské výchovy na Německé škole v Praze.

Žákovská soutěž v rámci politického vzdělávání
V žákovské soutěži Spolkové centrály pro politické vzdělávání jde o prosazení výukového projektu k aktuálnímu tématu, a to společnými silami jako celá třída anebo v kurzu v rámci občanské výchovy. Žáci sbírají informace, intenzivně se zabývají určitým tématem, zaujímají stanovisko, své výsledky zpracovávají zajímavou formou pro žáky stejného věku a následně je prezentují. Veškerá práce na projektu by měla být samostatná, pedagog je žákům nápomocen coby poradce.

Témata:

ročníkObsah
9
1 hodina  
- Politika – nový obor
- Definice a úrovně politiky
- Demokracie – účast a součinnost ve škole, v obci a zemi
10
1 hodina
- Základní práva a hodnoty – ústava SRN
- Politické utváření vůle a volby v SRN
- Rozdělení moci: ústavní orgány a jejich úlohy
- Legislativa
11
3 hodiny
- Ekonomická dynamika a ekonomická politika v globalizovaném světě
- Proměny sociální struktury a sociální státnosti
- Politická účast v demokracii
- Kontrola politické moci a politických rozhodovacích procesů
12
3 hodiny
- Budoucnost Evropy v Evropské unii
- Mezinárodní vztahy a mezinárodní politika
- Politické teorie

Maren Probst