Filozofie

Co je filozofie?

Ve vyučování etiky a filozofie na Německé škole v Praze se zabýváme snahami o porozumění světu a jeho podstatě. V rámci výuky se probírají také hluboké otázky lidské existence, o nichž se spolu s žáky vedou diskuze. Filozofie přitom neposkytuje – tak jako mnohé další vědy – odpovědi, nýbrž klade otázky a zpochybňuje domnělé jistoty. Mohli bychom říct, že filozofie následuje výzvu Immanuela Kanta „Sapere aude! – Měj odvahu používat svého vlastního rozumu!“

Co je cílem výuky etiky a filozofie?

Výuka etiky a filozofie se tedy nese v duchu osvícenství a kultury rozumu a v tomto smyslu také přispívá ke vzdělávání a k výchově žáků. Filozofie se ptá na principy myšlení, jednání a bytí. Přitom zkoumá požadavek na platnost různých tvrzení o skutečnosti, vědeckých a kulturních systémů, jakož i politických a zákonných řádů. Zkoumá zásady morálky, pravidla logického myšlení a základy estetických konceptů skutečnosti. Cílem je vštípit žákům prostřednictvím prohloubeného všeobecného vzdělání základy pro schopnost učení a vykonávání povolání.

Jaká témata se probírají?

RočníkObsah
5
1 hodina  
- Já a druzí
- Vztah člověka k rostlinám a ke zvířatům
- Svědomí
(nepovinně: - posuzování a argumentace)

6
1 hodina
- Štěstí a zármutek
- Média v každodenním životě
- Základní rysy židovského, křesťanského a islámského náboženství
(nepovinně: - základní rysy hinduismu a buddhismu)

7
1 hodina
- Dospění
- Konflikty a jejich urovnávání
- Příroda, člověk a technika
(nepovinně: - čas jako šance dát životu nějakou podobu)
8
1 hodina
- Partnerství, láska a sexualita
- Umírání a smrt
- Společné žití v multikulturní společnosti
(nepovinně: - násilí, válka a mír)

9
1 hodina
- Svobodná vůle
- Spravedlnost a trest
- Lidská práva
(nepovinně: práce – požehnání či prokletí?)

10/1
1 hodina
Učení se filozofování
Úvod: Co je filozofie?
Ukázkové filozofování
10/2
1 hodina
Domnívat se, věřit, vědět:
Teorie poznání: Co mohu vědět?
11/1
3 hodiny
Filozofické vysvětlení morálky
Etika
11/2
3 hodiny
Jazyk a skutečnost
Filozofie jazyka
12/1
3 hodiny
Právo a spravedlnost ve společnosti a státě
Filozofie státu
12/2
3 hodiny
Aspekty filozofické a vědecké antropologie
Co je člověk?

Jaké projekty jsou součástí výuky?

Na Německé škole v Praze existuje zájmový kroužek „Filozofický čtecí kroužek“. Zde společně čteme a rozebíráme filozofickou literaturu. Účastníci si sami vybírají antické, středověké a novověké texty, díky nimž se mohou seznámit s oblastmi, jež zůstávají v rámci výuky filozofie bez povšimnutí. Vítáme i žáky, kteří si filozofii nezvolili. Předpokladem účasti je nadšení pro diskutování a ochota číst v rámci přípravy vybrané texty.

Žáci Německé školy v Praze se účastní každoročně pořádané soutěže v psaní filozofické slohové práce. Ta se skládá ze třech kol: z národní soutěže, zimní akademie a mezinárodní olympiády. V prvním kole žáci píšou samostatně slohovou práci na jedno ze čtyř zadaných témat. Přihlásit se mohou u předsedy předmětové komise pana Sebastiana Uffmanna.