Chemie se představuje 

    „Chemie, to je zápach a rámus.“

Tento názor zastávají mnozí – a občas tomu tak doopravdy je.

Experimentování je samozřejmě hlavní náplní výuky chemie. Díky fascinujícím pokusům, a především díky samostatnému experimentování se žáci seznamují s přírodovědeckými metodami a způsoby myšlení. Cílem je předat žákům základy pro pochopení přírodovědných souvislostí a vzbudit jejich zvědavost.

Chemie jako nauka o látkách je důležitá nejen ve výuce. Je všudypřítomná i v našem běžném životě: v oblečení, lékařství, kosmetice, pracích prostředcích či ve stravě. Úkolem chemie coby vyučovacího předmětu je propojovat vědecké koncepty s jevy běžného života.

Výuka chemie na Německé škole v Praze umožňuje aktivně zapojit žáky do výuky, neboť se jedná převážně o experimentální vyučování. Zpočátku si žáci přináší mnoho zkušeností ze svého každodenního života, které jsou v rámci výuky schopni zužitkovat, což v nich má probudit zájem o další bádání. Součástí výuky jsou jak demonstrativní experimenty, tak i celá řada samostatných experimentů žáků. Hlavní přitom není jen zkoumající a vývojový postup, ale také kooperativní učení.

Výuka má žáky motivovat i k účasti na soutěžích jako „Chemie entdecken“ (Objevování che-mie), „Dechemax“, „Schüler experimentieren“ (Žáci experimentují) anebo „Jugend forscht“ (Mládež bádá). V 11. třídě se mohou žáci mimo jiné v rámci experimentálně zaměřené práce hlouběji věnovat vybranému aspektu chemie. To vše má přispět k tomu, aby si žáci vytvořili ucelenou představu o chemii, což je dále podpořeno návštěvami mimoškolských naučných míst, jako např. pivovaru (v rámci tématu „Alkohol – alkoholové kvašení“), žákovské laboratoře (různé tematické oblasti) apod.

V německy mluvící sekci (sekce A), jakož i v česky mluvící sekci (sekce B) Německé školy v Praze začíná výuka chemie v 8. třídě a do 10. třídy obnáší dvě hodiny. Výuka pro žáky sekce B je vedena v českém jazyce.
Všichni žáci vyššího stupně musí absolvovat nejméně dva přírodovědné předměty. Žáci sekce A si mohou na vyšším stupni zvolit jako volitelný předmět chemii vedle biologie a/nebo fyziky. Pokud si zvolí chemii, obnáší výuka na vyšším stupni tři hodiny a žák si ji může zvolit jako ústní či písemný předmět maturitní zkoušky.
Žáci sekce B musí na vyšším stupni absolvovat chemii. Výuka je vedena v českém jazyce a obnáší dvě hodiny týdně.

V roce 2014 se naši žáci zúčastnili projektu napříč předměty v rámci interkontinentální soutěže „Města na řece“. Tato soutěž se letos konala poprvé a zorganizovala ji Německá škola São Paulo.
Tímto jsme navázali také na projekt „Vltava“, který byl po několik let velmi úspěšně realizován pod vedením naší školy spolu s jinými českými školami.