Angličtina na NŠP

Město Praha a mezinárodní složení našeho žactva nabízí předmětu angličtina na NŠP ideální podmínky. Mnozí z našich žáků již žili v anglicky mluvící zemi, dorozumívají se s přáteli v angličtině anebo chtějí z důvodu nepochybné důležitosti angličtiny ve světě rozšířit své jazykové znalosti. Naše předmětová komise pro anglický jazyk dokáže tuto motivaci pozitivně zužitkovat ve vyučování. Angličtina na NŠP dosahuje vysoké jazykové úrovně, což si často pochvalují kolegové, kteří k nám nově přichází z Německa.

Již v 1. a 2. třídě se žáci v rámci jedné vyučovací hodiny týdně seznamují hravou formou se svým prvním cizím jazykem, angličtinou. Ve 3. a 4. třídě mají dvě hodiny týdně. O třídu se starají většinou dva učitelé, aby byla výuka přiměřená různým výchozím jazykovým úrovním. Žáci s mimořádně dobrými základy či žáci-začátečníci jsou tak cíleně připravováni na 5. třídu.

Výuka angličtiny dále probíhá na středním stupni v německé sekci od 5. třídy a v české sekci od 6. třídy. V 5.-9. třídě se vyučuje převážně v rozdělených skupinkách, takže učitelé mohou zohlednit odlišné jazykové úrovně žáků. Kromě toho má každá třída (5-12) jednou týdně výuku s naším jazykovým asistentem, který je rodilým mluvčím. Z našich zkušeností to žáky velmi motivuje. Učitelé angličtiny si mohou dovolit velmi flexibilní přístup, jako např. výuku v malých skupinkách, Team-Teaching a jiné otevřené formy výuky.

V minulém roce zorganizovala předmětová komise pro anglický jazyk zájezd pro střední stupeň (8.-10. třídy) na jih Anglie a také v budoucnosti plánujeme pravidelné zájezdy do anglicky mluvících zemí.

Výsledky intenzivního osvojování jazyka v základní škole a na středním stupni se projevují v 10.-12. třídách, kde dostává hlavní slovo obsah. Anglicky psaná literatura je pevnou součástí výuky anglického jazyka na vyšším stupni – intenzivně se zabýváme literárními útvary short stories, theatre plays, poetry a novels. Samozřejmě probíráme také nejrůznější vlastivědná, kulturní a politická témata a přitom využíváme autentických textů. V předmětu anglický jazyk je kladen velký důraz na aktuálnost – snažíme se co nejčastěji propojovat aktuální politická témata s probíranou látkou a přitom zohledňujeme vnímání dospívajících.

Z anglického jazyka mohou žáci skládat písemnou či ústní maturitu, a jakožto maturitní předmět je angličtina velmi oblíbená.

V případě potřeby provádíme anebo zprostředkováváme také externí mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (např. TOEFL, IELTS, Cambridge).